Denetim Kurulu

Mehmet SERT

Denetim Kurulu Başkanı

Mert Erman DURMAZ

Asil Üye

Ömer Çağlan ÖZEN

Asil Üye

Ahmet Tevhid KUZU

Yedek Üye

Ceyhun ÇALIŞKAN

Yedek Üye

Av. Oğuz KOÇ

Yedek Üye