Üyemiz Hakkın

DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği > Prof. Dr. Hakan SERT

Prof. Dr. Hakan SERT

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde dünyaya gelen Hakan SERT Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümünde, Yüksek Lisans ve doktora eğitimlerini ise Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında tamamlamıştır.

Halen Akdeniz Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Başlıca çalışma Alanları: Zooloji, Biyolojik Çeşitlilik, Doğa Eğitimi, Fen Eğitimi, Yaban Tavşanlarında Genetik ve Morfolojik Varyasyonlar ve Ornitoloji olarak sıralanabilir.